Samsun Ayvacık Devlet Hastanesi

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü
Samsun Ayvacık Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası

Güncelleme Tarihi: 04/09/2018

Ülkemizde her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında Halk Sağlığı Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu haftanın amacı halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha görünür kılmaktır.
       Halk sağlığı uygulaması sağlıklı bireyin sağlıklı toplumu oluşturacağı anlayışından yola çıkarak, bireyin anne rahminden hayatının sonuna kadar olan tüm süreçte sağlıklı yaşam sürmesini ve hastalıklardan korunmasını amaçlar. Bireyi fiziksel, biyolojik ve sosyal çevresi ile bir bütün olarak görür, sağlık hizmetini kişiye hem sağlıklı iken hem hasta iken sunar. Sadece hastaneye ulaşanları değil tüm toplumu kapsar.
       Sağlık, insan yaşamının sürdürülmesinde, yaşam kalitesinin yükseltilmesinde ve korunmasında özel bir öneme sahiptir. Hedefimiz "Minimum Hastalık Riski, Maksimum Sağlık" tır.
       Koruyucu Sağlık Hizmetleri ve Halk Sağlığı çalışmaları tedavi edici hizmetlere nazaran etkisi uzun vadelerde ortaya çıkan çalışmaları gerektirmektedir. İlimizde; başta Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezleri ile birlikte bağışıklama, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve kontrol önlemleri, bulaşıcı olmayan hastalıklarla ilgili olarak kanserde erken tanı ve teşhis, obezite, diyabet ve tütün ile mücadele, kadın üreme çocuk ergen sağlığı hizmetlerinin yürütülmesi, temiz ve sağlıklı su kullanımının sağlanması için içme ve kullanma sularının denetimi, okul sağlığı hizmetlerinin yürütülmesi v.b. birçok hayati önemi olan görevleri yürütülmektedir.
       Vatandaşlarımızın hak ettikleri sağlıklı hizmetleri sunmak en öncelikli hedeflerimizin başında gelmektedir. Halk Sağlığına gönül veren tüm sağlık çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın Halk Sağlığı Haftasını kutlar, sağlıklı mutlu günler dileriz.