Misyon & Vizyon

MİSYONUMUZ:

  Hastanemize başvuran her kesimde bireye; güler yüzlü, insan haklarına saygılı bir şekilde  ihtiyaç ve beklentilerinin en kısa sürede karşılanarak, çağdaş güvenilir bir ortamda sağlık hizmetinden en yeni şekilde yararlanmasını sağlamaktır.

 

VİZYONUMUZ:

Çalışan ve hasta memnunniyeti,
 İlgili, anlayışla,güler yüzlü hizmet,
 Çevreyi ve insana saygı,
 Sağlık hizmetini kalite ve hızlı sunmak,
 Tüm kaynakları  etkin kullanmak,
 Tıbbi etik kurallara bağlılık,
 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmek,
 Hasta merkezli yaklışam.

HEDEFLER:

Hasta  memnuniyeti oranını artırmak,
 Çalışan memnuniyeti oranını artırmak,
 Tıbbi donanım yönünü geliştirmek,
 Bütün  hastaneyi kabul edebilir bir fiziki düzeye getirebilmek,
 Stratejiler geliştirmek,
 Ayda bir toplantı yapmak,
 İç iletişimini artırıcı ortamın ve alt yapının sağlanması.