Hasta Hakları Birimi
09 Kasım 2018

Hastanemiz Hasta Hakları Birimi 2008 yılı itibariyle hizmet vermeye başlamıştır. Hasta Hakları Birimi görevini yerine getirirken 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9.maddesinin C bendine, 181 sayılı Sağlık Bakanlığımız teşkilat ve görevleri hakkındaki kanun hükmünde kararnamenin 43.maddesine ve 01.08.1998 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hasta Hakları Yönetmenliğine dayanarak görevini ifa etmektedir.

HASTANEMİZ HASTA HAKLARI BİRİMİ
Hastanemiz de Hasta Hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla başvuruları kabul eden, acil sorunlara yönelik çözümü sağlayan ve bir üst birimi bilgilendiren, sağlık çalışanlarının ve hastaların Hasta Hakları ile ilgili eğitimlerinden sorumludur.


HASTA HAKLARI
1. Hasta ile Sağlık çalışanları arasında bireysel ve toplumsal düzeyde ortaya çıkan, Sağlık çalışanlarının hastaya ve hastanın sağlık çalışanlarına karşı görev ve sorumlulukları olan, daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık çalışanlarını birlikte sahip çıkması gereken haklar olarak tanımlamak mümkündür.
2. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen uluslar arası sözleşmelerde ve ulusal mevzuatta belirlenen Hasta Haklarıdır.

BAZI TEMEL HASTA HAKLARI
1.Bilgi talep edebilme hakkı 
2.Sağlık Kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı 
3.Personeli tanıma,seçme ve değiştirme hakkı 
3.Öncelik sırasının belirlenmesini isteme hakkı
4.Tıbbi gereklere uygun teşhis,tedavi ve bakım isteme hakkı 
5.Kayıtları inceleme ve kayıtların düzeltilmesini talep etme hakkı 
6.Bilgi verilmemesini isteme hakkı 
7.Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu talep hakkı 
8.Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı 
9.Tıbbi araştırmalarda rıza alınması hakkı 
10.Güvenliğin sağlanması hakkı
11.İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret hakkı
12.Refakatçi bulundurulması hakkı
13.Müracaat,şikayet ve dava hakkı 
14.Kurumun imkanları ölçüsünde dini vecibeleri yerine getirme ve dini hizmetlerden yararlanma hakkı
15.Hastanın onurlu şekilde ölmeye hakkı vardır.     

HASTA SORUMLULUĞU

1. Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tasfiyelere uymalıdırlar.
2. Kişiler uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir 3. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır. 
4. Hasta, sağlık,sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerdeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır. 
5. Hasta, sağlık karnesinin(Bağkur,Yeşilkart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır. 
6. Hasta, Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları,yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini,eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam,eksiksiz vermelidir. 
7. Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
8. Hasta, Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır. 
9. Hastanın, tedavi bakım ve rehabilitasyon sürecinde sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.
10. Hasta, randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir. 
11. Hasta, hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir. 
12. Hasta, hastane malzeme ve demirbaşlarına verdiği zararı karşılamak zorundadır.
13. Hasta, tedavisi ve ilaçlarla ilgili tasfiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
14. Hastanın, tedavisi ile ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.
15. Hasta, sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklediği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirmesi gerekir.
16. Hasta, uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.


HASTA HAKLARI İHLALLERİNİN NEDENLERİ:

1.Hasta yoğunluğu 
2.Sağlık kurumlarının fizik kapasitesinin yetersizliği 
3.Sağlık personelinin yetersizliği 
4.Hasta sayısının fazlalığı 
5.Nöbet sistemi uygulamaları
6.Hasta sevk sistemi uygulamaları
7.Hasta merkezli sağlık hizmeti anlayışına ulaşılamaması 
8.Teknoloji yetersizliği 
9.Örgüt iklimi ve yönetim

HASTANEMİZDE HASTA HAKLARI HİZMETLERİNİN UYGULAMASI

Hasta Hakları Birimi, ‘BİRGÜN BİZDE HASTA OLABİLİRİZ’, ’ÖNCE İNSAN HERKESE SAĞLIK’, ’İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN’ doğrultularında hareket etmektedir. Birimin fiziki mekânı Poliklinik binası giriş katındadır. Vatandaşın istek, şikâyet, öneri başvuruları doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir. Hastanemize yatan her hastaya Hasta Hakları ve Sorumlulukları konusunda Hasta başı eğitimi vermektedir. Hastane çalışanlarına yılda iki kez bakanlığımız amir hükmü genelgeleri doğrultusunda Hastane çalışanlarına hasta hakları hizmetleri kapsamında eğitimde verilmektedir. Birime başvuran her hasta ve yakının sorununu dinleyip günü birlik olarak çözüp, sorunun şikâyet boyutuna taşınmadan hasta ve yakınına yardımcı olmaktadır.

HASTA HAKLARI İHLALLERİNDE BAŞVURULACAK YERLER:

Her işlem internet aracılığıyla Sağlık Banklığımız Hastanemiz Hasta Hakları Sayfasına aktarılmaktadır.
1. İnternetten www.saglik.gov.tr adresinden Bakanlığımız Hasta Hakları sayfasına
2. Alo 184 sabim hattı.
3. Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörlüğüne.
4. Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezine(BİMER).
5. Hastanemiz Hasta Hakları Birimine bir zat gelerek ya da Hasta Hakları Birimine tahsisli 813 22 44 direkt telefonuna veya 813 27 23 ’d Hastanemiz telefon santralinden bağlatılarak Şikayet Öneri İstek başvurusu yapılır.

                                                                                                                                                                                                                                                           Saygılarımızla...