Refakatçi Kuralları
06 Mayıs 2018

HASTA REFAKAT KURALLARI

 • Refakatçilere refakat kartları klinik sekreterleri tarafından verilir.
 • Refakatçiler refakat kartlarını yakalarına iliştirmek zorundadır.
 • Refakatçiler doktor vizite esnasında hasta odası dışında bulunmalıdır.
 • Refakatçilerin 15 yaşın üstünde, herhangi rahatsızlığı bulunmayan, hastanın birinci derece yakını kişiler olması gerekmektedir.
 • Refakatçiler hastane kurallarına uyacaklardır. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir. Ancak hastanın refakat ihtiyacı hekimi tarafından gerekli görülürse hastane başhekimliğinin onayı ile kabul edilir.
 • Refakatçiler(hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmayacaktır.
 • Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutar, hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılayacaktır.
 • Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır.
 • Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizite saatlerinde ve saat 23.00 den sonra kapatılması gerekir.
 • Refakatçi değişimlerinden servis hemşireleri haberdar edilecektir.
 • Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.
 • Refakatçiler hastane dâhilin de tütün ve alkollü madde kullanmayacaktır. Kullanılması dâhilinde gerekli cezai yaptırım uygulanır.
 • Refakatçiler hastaya yiyecek, içecek getirmeyecek, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek, içecek vermeyecektir.
 • Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmayacak, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmeyeceklerdir.
 • Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanacaklardır.
 • Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğunda hemşireye haber verecektir.