Evde Sağlık Hizmetleri
05 Kasım 2018


EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ NEDİR? 
Bireylerin gereksinimlerine uygun olarak yaşadıkları ortamda profesyonel sağlık ekibiyle sunulan koruyucu ve iyileşrici hizmetlerin bütünüdür. Evde sağlık hizme verilen kişilerin mevcut durumları hariç oluşan ACİL DURUMLAR birimin görev alanına girmez. Bu durumlarda 112 İl Ambulans Servisini arayınız ya da doğrudan sağlık kuruluşlarının acil hizmet veren birimlerine başvurunuz. 

Evde Sağlık Birimi hafta içi mesai saatleri içinde hizmet vermektedir. Randevu ile çalışmaktadır.Evde Sağlık Hizmeti randevu için ise 444 38 33 nolu hat aranmalıdır. Randevu ile gidildiğinde sağlık ekibi tarafından değerlendirme yapılarak, hastanın evde sağlık hizmeti ihtiyacı olup olmadığına karar verilir. Hasta, ihtiyacı olan tıbbi hizmete göre ziyaret kapsamına alınır.EVDE SAĞLIK HİZMETİ KAPSAMINDA VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİ

 • Muayene,
 • Pansuman yapılması,
 • Beslenme sondası takılması veya değiştirilmesi,
 • İdrar sondası takılması veya değiştirilmesi,
 • Tetkik için numune alınması,
 • İlaç raporlarının çıkarılması,
 • Bez ve yatak raporlarının çıkarılması,
 • Diş hekimi muayenesi
 • Protez yapımı
 • Protez tamiri
 • Diş çekimi
 • Diş taşı temizliği
 • Hastaların evlerinden hastaneye ve hastaneden evlerine nakil hizmetleri,
 • Hastanede muayene, konsültasyon vb. işlemlerin yaptırılması,
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNE BAŞVURU KOŞULLARI

Terminal dönem kanser hastaları,

 • KOAH hastaları,
 • SVH geçirmiş hastalar,
 • Alzheimer,
 • Demans,
 • Parkinson,
 • Hipertansiyon,
 • Diyabet,
 • MS
 • Travma, kaza gibi vb nedenlerle yatağa bağımlı hale gelmiş hastalara hizmet verir.


KOORDİNASYON MERKEZİNE ULAŞIM VE KOORDİNASYON MERKEZİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Koordinasyon Merkezi Bilgileri

Adres

Kadifekale Mah. Çimenli Sok. Kadifekale Aile Sağlığı Merkezi NO:89 Kat:4

Telefon Numarası

03622340896 -- 03622333528

03624472109 -- 03624472110

Merkeze ait e posta adresi

khb55.evdesag@saglik.gov.tr